Політика конфіденційності

Компанія Волл-ІТ серйозно підходить до питання захисту персональних даних та їх конфіденційності, тому прагнути забезпечити максимальний захист особистої інформації. Просимо ознайомитися з Політикою конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності), яка діє на всю інформацію, розміщену на сайті компанії voll.com.ua

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни: “Адміністрація сайту voll.com.ua” (далі – Адміністрація сайту) – уповноважені співробітники, що діють від імені “Компанії Волл-ІТ”, які організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. “Персональні дані” – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або визначеної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання вимога не допускати розповсюдження персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних.

1.1.5. “Користувач сайту voll.com.ua” (далі Користувач) – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт voll.com.ua.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і збережений на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Використання Користувачем сайту voll.com.ua означає згоду з Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту “Компанії Волл-ІТ”.

Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту voll.com.ua. “Компанія Волл-ІТ” не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту voll.com.ua.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту voll.com.ua щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при заповненні на сайті voll.com.ua контактної форми (заявки для контакту).

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення контактної форми (заявки для контакту) на Сайті “Компанії Волл-ІТ” voll.com.ua у розділі ”Контакти” та включають наступну інформацію:

Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту voll.com.ua. “Компанія Волл-ІТ” не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

3.2.1. Ім’я користувача;

3.2.2. Контактний телефон Користувача;

3.2.3. Адреса електронної пошти (електронна пошта).

3.2.4. Опис проекту

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту voll.com.ua може використовуватись в цілях:

4.1.1. Поліпшення якості сайту “Компанії Волл-ІТ”, а також роботи на voll.com.ua.

4.1.2. Оцінки використання сайту “Компанії Волл-ІТ”

4.1.3. Оцінки ефективності реклами на сайті voll.com.ua.

4.1.4. Індивідуалізації роботи Користувача з сайтом voll.com.ua та складання анонімної статистики активності Користувача на сайті, включаючи час відвідування сайту, попередні відвідування сайту, адресу сайту, який надіслав Користувача на сайт voll.com.ua.

4.1.5. Спрощення використання сайту, а також програм та сервісів “Компанії Волл-ІТ” для інтересів та потреб Користувачів.

4.1.6. Зв’язки з Користувачем з приводу продуктів та послуг, які можуть представляти інтерес для Користувача, за умови, що Користувач дав свою згоду на це, або раніше надсилав нам запит про додаток або сервіс, та “Компанії Волл-ІТ” необхідно зв’язатися з Користувачем протягом терміну, встановленого чинним законом.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані третім особам у тому випадку, якщо це уповноважені органи державної влади України і лише на підставах та в порядку, установленому законодавством України.

5.3. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом “Компанії Волл-ІТ” voll.com.ua.

6.1.2. Оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію з метою, зазначеною в п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити нерозголошення інформації про Користувача без попереднього дозволу, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пп. 5.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.1.1. Стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.

7.1.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту.

7.1.3. Була розголошена за згодою Користувача.

7.1.4. Була розголошена внаслідок злому, копіювання, розповсюдження, а також будь-яких інших неправомірних дій третіх осіб.

8. Вирішення суперечок

8.1. У разі виникнення спору між Користувачем сайту Компанії Волл-ІТ та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без попередження Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті voll.com.ua, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти у розділі “Контакти” Сайту “Компанії Волл-ІТ”.

9.4. Чинна Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою voll.com.ua/terms