Бриф на таргетовану рекламу

Цей інструмент просування з’явився і отримав популярність з виникненням соціальних мереж, так як працює саме в цій ніші Інтернету. Він дозволяє максимально точно направити зусилля кампанії, впливаючи на вузьку цільову аудиторію, об’єднану будь-яким інтересом. Найкращим для виконавця способом отримання інформації про ЦА і продукти є правильно заповнений замовником бриф на таргетовану рекламу, який являє собою невеликий опитувальник. Його часто плутають з технічним завданням, однак це в корені невірно. ТЗ заповнює виконавець, в ньому він прописує конкретні заходи щодо реалізації стратегії.

Опитувальник дає коротку, лаконічну вижимку необхідної маркетологу інформації, з якої він може отримати все необхідне для складання ТЗ. Він сприяє поліпшенню взаєморозуміння сторін на порядок краще, ніж усні переговори, обговорення. Замовник вдумливо, уважно заповнює кожен пункт, документуючи свої побажання, переваги, що в майбутньому дозволить уникнути спірних ситуацій.

Стандартний бриф на таргетовану рекламу містить наступні питання:

  • загальні відомості про організацію: сфера діяльності, історія розвитку, основні конкуренти, контактні дані;
  • цільова аудиторія. Один з найважливіших пунктів анкети, що дозволяє отримати уявлення про клієнта компанії (стать, вік, захоплення, спосіб життя, цінності і т.д.);
  • товар або послуга. Загальний опис з акцентом на найважливіші особливості, переваги;
  • мета запуску кампанії. Маркетологу важливо розуміти, чого хоче досягти компанія в кінцевому підсумку (розширення ринкової ніші, впровадження нового продукту, зростання економічних показників в існуючому сегменті).

Повністю заповнений бриф на таргетовану рекламу дозволить виконавцю визначити приблизні терміни і вартість проекту. За умови їх збігу з баченням замовника можливий старт продуктивної співпраці.